Assessment

​BRODAL Search & Selection anvender personprofilanalyse værktøjet Reflector, der er en grundig og professionel test, der måler en persons jobmæssige adfærd, behov og motivation – fordelt på 24 forskellige faktorer.

Analysen er internetbaseret og besvares via nettet.

Alle kandidater, der gennemgår analysen, får en tilbagemelding ved et personligt møde.

BRODAL Search & Selection gennemfører profilanalyserne og anvendelsen af værktøjerne efter de etiske retningslinjer, der er publiceret af Referencegruppen for personvurdering.

Vi efterlever reglerne i persondataloven, hvilket betyder, at testresultaterne tilintetgøres tre måneder efter endt brug, medmindre der foreligger en særskilt godkendelse for længere tids opbevaring fra kandidaten.

Jobrelateret opgave

I forbindelse med præsentationen af kandidater til en konkret stilling udfordrer vi kandidaterne med en opgave, som relaterer sig til den konkrete stilling. Hermed får klienten et godt indblik i kandidatens adfærd og kompetencer samt tilgang til opgaveløsninger.​

​​BRODAL Search & Selection | Hans Tausens Vej 34, 6100 Haderslev | Tlf.: +45 30 92 71 23 | E-mail: brodal@brodalsearch.dk