​Et Outplacement hos BRODAL Search & Selection er i hvert enkelt tilfælde et individuelt tilpasset forløb, hvor vi tager afsæt i personens situation og behov.

Ved at tilbyde en afskediget medarbejder et Outplacement forløb viser virksomhedens ledelse, at man viser omsorg for medarbejderne i alle situationer. Det giver virksomheden et godt image – både i omverden, men også blandt de medarbejdere, der står tilbage i virksomheden. Dermed øges forudsætningerne for at opretholde et godt arbejdsklima fremadrettet.

Outplacement forløb

Et Outplacement for funktionærer og mellemledere forløber som udgangspunkt over 8 eller 10 individuelt tilpassede møder.​

For direktører tilbydes Executive Outplacement på op til 14 møder.​

Skulle det vise sig, at kandidaten ikke har fået job efter afholdelse af de aftalte antal møder, holder vi stadig kontakt indtil kandidaten er i job.

Ved det første møde med medarbejderen fastlægges det individuelt tilpassede forløb, men alle forløb vil indeholde minimum:

  • Opsamling på afskedigelsen
  • Profilanalyse, herefter dialog om personlige kompetencer
  • Faglige kompetencer og styrker
  • Fastlæggelse af jobmuligheder
  • Vejledning i CV skrivning og CV opbygning
  • Coaching i brug af netværk
  • Ansøgninger
  • Interviewtræning

For alle forløb gælder endvidere, at medarbejderen har fri hotline funktion til Outplacement konsulenten i hele forløbet.

​BRODAL Search & Selection | Haderslevvej 36 | DK-6000 Kolding | Tlf.: +45 74 58 36 36 | E-mail: brodal@brodalsearch.dk